Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

school

Bijdrage schoolreis

Naast de dagelijkse lessen, vinden wij het belangrijk om ook andere activiteiten te ondernemen met de leerlingen, zoals de viering van Sinterklaas, kerstdiner, afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8, museum- en theaterbezoek, schoolreis enzovoort. Deze kosten worden grotendeels door de school betaald.

 

Om daarnaast ook jaarlijks een schoolreis te kunnen organiseren, vragen wij aan alle ouders een bijdrage die geheel wordt besteed aan de schoolreis.

Wij kunnen deze bijdrage niet verplichten, maar de school is wel afhankelijk van de bijdrage om de schoolreis te kunnen organiseren.

 

Voor het schooljaar 2022-2023 is het bedrag voor de schoolreis vastgesteld op 25 euro per leerling.