Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

De Vreedzame School

Op de Prinses Marijkeschool gaan we op een respectvolle manier met elkaar om en leren we de kinderen hoe ze conflicten kunnen oplossen.
Wij hanteren het programma van De Vreedzame School om kinderen hierin te begeleiden, zodat iedereen zich thuis voelt.

 

De school leidt hiervoor mediatoren op. Dit zijn leerlingen die kinderen kunnen helpen met het oplossen van een conflict.


Een kind dat lekker in zijn vel zit en zich veilig voelt, komt tot betere prestaties!

 

Elk jaar zijn er nieuwsbrieven over wat er in de klassen gebeurt met de Vreedzame School. 

In september volgt de eerste nieuwsbrief.