Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

De Vreedzame School

Op de Prinses Marijkeschool gaan we op een respectvolle manier met elkaar om en leren kinderen hoe ze conflicten kunnen oplossen.

Wij hanteren het programma van De Vreedzame School om kinderen hierin te begeleiden, zodat iedereen zich thuis voelt. In de lessen van de Vreedzame School leren kinderen om conflicten op een goede manier op te lossen, hun eigen mening te geven en respect te hebben voor anderen. Elke week staat er een les op de planning waarin de kinderen met elkaar in gesprek gaan en deze vaardigheden oefenen.

 

Mediatoren

Om de kinderen meer verantwoordelijkheid te geven en de zelfstandigheid te vergroten, leiden we mediatoren op. Dit zijn kinderen uit groep 7 en 8 die andere kinderen helpen met het oplossen van een conflict. De mediatoren worden opgeleid en kunnen daarna als mediator worden ingezet op bepaalde tijden.

 

Leerlingenraad

Er is een leerlingenraad opgericht dat bestaat uit leerkrachten en kinderen uit groep 6, 7 en 8. In de vergaderingen van de leerlingenraad komen onderwerpen aan bod die de leerlingen belangrijk vinden om te bespreken. De leerlingen uit de leerlingenraad vertegenwoordigen de kinderen van de Prinses Marijkeschool. De onderwerpen lopen uiteen van de inrichting van het schoolplein tot sponsorloop en de feestdagen op school. De kinderen maken daarbij kennis met het leiden van vergaderingen, maken van notulen en met elkaar in gesprek gaan.

Om de ouders betrokken te houden bij wat er op school en in de klas gebeurt, zijn er elk jaar nieuwsbrieven over de Vreedzame School. Hierin kunt u lezen wat er in het huidige blok centraal staat. De nieuwsbrieven worden elk blok via Social Schools verstuurd. 

 

'Een kind dat lekker in zijn vel zit en zich veilig voelt, komt tot betere prestaties!'

 

Veiligheidsplan

Wanneer een kind of ouders zich onveilig voelen in de school kunnen zij terecht bij Juf Inge. Juf Inge is de veiligheidscoördinator op onze school. Onze school heeft een veiligheidsplan opgesteld, deze is in te zien bij de directie.

 

Anti-pestcoördinator

Wanneer een kind gepest wordt op school, willen we dit uiteraard zo snel mogelijk oplossen. Ouders en kinderen kunnen terecht bij juf Patricia wanneer er sprake is van pesten.