Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Jaarkalender

19 t/m 23 november 2018
Week van de Mediawijsheid
29 november 2018
Rapportgesprekken
5 december 2018
Sinterklaasfeest
13 december 2018
Informatieavond groepen 8
18 december 2018
Adviesgesprek groepen 8
20 december 2018
Middag vrij / Avond kerstdiner
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Kerstvakantie
7 januari 2019
Studiedag: geen lessen
8 januari 2019
Studiedag: geen lessen
15 februari 2019
Studiedag: geen lessen
25 februari t/m 1 maart 2019
Voorjaarsvakantie
19 maart 2019
Informatieavond groepen 7 + informatieavond kamp
26 maart 2019
Rapportgesprekken
16 april 2019
Sportdag groepen 3 t/m 7
18 april 2019
Sportdag groepen 1-2 en groepen 8
19 april 2019
Goede vrijdag
22 april t/m 3 mei 2019
Meivakantie
30 mei 2019
Hemelvaart: geen lessen
31 mei 2019
Vrij: geen lessen
10 juni 2019
Tweede Pinksterdag: geen lessen
21 juni 2019
Schoolreizen groepen 1 t/m 7
26 juni 2019
Zomerfeest
28 juni 2019
Studiedag: geen lessen
1 juli 2019
Studiedag: geen lessen
16 juli 2019
Afscheidsavond groepen 8
18 juli 2019
Ochtend: rapportgesprekken / middag: vrij
19 juli 2019
Vrij: geen lessen
22 juli t/m 30 augustus 2019
Zomervakantie