Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Jaarkalender

14 februari 2020
Studiedag: geen lessen
21 februari 2020
Groepen 1-2: geen lessen (studiedag)
24 t/m 28 februari 2020
Voorjaarsvakantie
12 maart 2020
Info avond groepen 7
De tijd volgt nog
24 maart 2020
Rapportgesprekken
10 april 2020
Goede vrijdag: geen lessen
13 april 2020
Tweede Paasdag: geen lessen
17 april 2020
Schoolreis groepen 1-7
20 t/m 23 april 2020
Sportdagen
27 april t/m 8 mei 2020
Meivakantie
11 mei 2020
Groepen 1-2: geen lessen (studiedag)
21 t/m 22 mei 2020
Hemelvaart: geen lessen
27 mei 2020
Zomerfeest / Suikerfeest
29 mei 2020
Studiedag: geen lessen
1 juni 2020
Tweede Pinksterdag: geen lessen
2 juni 2020
Studiedag: geen lessen
3 juli 2020
Studiedag: geen lessen
16 juli 2020
Ochtend: rapportgesprekken Middag: vrij
17 juli t/m 28 augustus 2020
Zomervakantie