Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Jaarkalender

22 t/m 26 februari 2021
Voorjaarsvakantie
1 maart 2021
Studiedag: geen lessen
11 maart 2021
Informatie-avond groep 7
24 maart 2021
Studiedag groep 1-3: geen lessen
2 april 2021
Goede vrijdag VRIJ
24 t/m 25 juni 2021
Studiedag: geen lessen
16 juli 2021
VRIJ
17 juli t/m 29 augustus 2021
Zomervakantie