Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Jaarkalender

17 juli t/m 28 augustus 2020
Zomervakantie
14 september 2020
Studiedag: geen lessen
15 september 2020
Prinsjesdag
16 september 2020
Groepen 1-2 studiedag: geen lessen