Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Ouders

Goed onderwijs wordt gedragen door ouders. Dat is zeker op onze school het geval. Ouders kunnen vrijwillig helpen bij allerlei activiteiten. Wie interesse heeft, kan zitting nemen in de medezeggenschapsraad of ouderraad. 

Ouderraad:

De ouderraad komt maandelijks bijeen, samen met de oudercoördinator van de school. Onderstaande ouders hebben zitting in de ouderraad:

 

Filiz Yanmaz

Derya Duztas

Saida el Menssouri

Sara Liscoumb

Aziza Morabit

Ozlem Teke

Zeyra Emin

Seda Emin

 

Juf Leanne is de oudercoördinator en leidt de vergaderingen. U kunt haar benaderen als u vragen heeft over de ouderraad.

 

Meer informatie hierover kunt u lezen in de schoolgids.

 

Tolken 

Onze school heeft meerdere, vaste tolken. Dit zijn ouders van kinderen van de school. Zij beheersen zowel de Nederlandse taal, als een andere taal. We hebben Turkse, Koerdische, Berberse, Arabische, Bulgaarse en Engelse tolken in huis.

De tolken worden ingezet bij oudergesprekken, waarbij de ouders van het kind de Nederlandse taal niet (voldoende) beheersen. Dit wordt als zeer prettig ervaren, door zowel de ouders, als de leerkracht. Het is een fijne ondersteuning.

De tolken hebben allemaal een contract met de school getekend, waarin staat dat zij vertrouwelijk omgaan met de informatie die ze horen tijdens de gesprekken. 

Heeft u interesse om ook tolk te worden bij ons op school? Leuk! Neem dan contact op met juf Leanne, onze oudercoördinator.