Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Ziekmelding

Als uw kind ziek is, dan willen we dat graag op tijd weten.

 

U kunt ons 's ochtends bellen vanaf 8.00 uur. We willen de ziekmelding graag vóór 8.30 uur ontvangen, zodat de leerkracht weet welke leerlingen afwezig zijn.

 

U kunt bellen naar: 070 388 40 35