Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is, willen we dit graag op tijd weten. We willen de ziekmelding graag vóór 8.30 uur ontvangen, zodat de leerkracht weet welke leerlingen afwezig zijn.

U kunt ons opbellen vanaf 8:00 uur 's ochtends. Of u kunt via Social Schools een bericht sturen naar de leerkracht van uw kind.

 

Het telefoonnummer van de school is 070-388 40 35.