Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Documenten Prinses Marijkeschool

Hieronder vindt u onze schoolgids, ons schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel

Schoolgids

In de schoolgids staan de school- en gymtijden, de schoolvakanties en de samenstelling van het team, het bestuur, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. U kunt de schoolgids lezen door op deze link te klikken.

 

Schoolplan

Ons schoolplan geeft de beleids- en schoolontwikkeling voor de periode van 2019-2023 weer.

Het ambitiestatement van ons bestuur, De Haagse Scholen (DHS), heeft richting gegeven voor de totstandkoming van het schoolplan. U kunt het schoolplan lezen door op deze link te klikken.

 

Schoolondersteuningsprofiel

U kunt het schoolondersteuningsprofiel van de Prinses Marijkeschool lezen door op deze link te klikken.

 

 

Voor vragen/opmerkingen over deze documenten kunt u terecht bij de directie.