Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Documenten Prinses Marijkeschool

Hieronder vindt u onze schoolgids, ons schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel

Schoolgids

In de schoolgids staan de school- en gymtijden, de schoolvakanties en de samenstelling van het team, het bestuur, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. U kunt de schoolgids van dit schooljaar lezen door op deze link te klikken.

 

Schoolplan

Ons schoolplan geeft de beleids- en schoolontwikkeling voor de periode van 2023-2027 weer.

Het ambitiestatement van ons bestuur, De Haagse Scholen (DHS), heeft richting gegeven voor de totstandkoming van het schoolplan. U kunt ons schoolplan lezen door op deze link te klikken.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden(SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.
U kunt het schoolondersteuningsprofiel van de Prinses Marijkeschool (2023-2024) lezen door op deze link te klikken.

Voor vragen/opmerkingen over deze documenten kunt u terecht bij de directie.