Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Medezeggenschapsraad

Er is op school een Medezeggenschapsraad (MR) voor overleg tussen ouders, personeel en de directie van de school.

Op onze school bestaat de MR uit vier ouders en vier leerkrachten. De MR komt een aantal keren per jaar bijeen om over onderwerpen te praten, zoals het schoolplan, de schooltijden, het overblijven, de lesmethoden en de begroting. Over sommige onderwerpen kan de MR meebeslissen.
De leden van de MR worden gekozen voor een periode van drie jaar.

 

Ouders:

Personeel:

Fatima Belarbi, voorzitter MR

Ugur Igdir

Amel Matri

Samira Bouzidi

Nancy Vollering

Inge van der Veen

Wineke Ulsamer

Kimberly van den Berg

 

Wanneer u vragen heeft of iets wilt veranderen op school, kunt u contact opnemen met één van de MR-leden, een mail sturen naar MR@prinsesmarijkeschool.nl of contact opnemen via het contactformulier.  De MR-leden kunnen op de MR-vergadering uw vraag of voorstel bespreken. Zo kunnen ouders en personeel samen actief meedenken over de school en het onderwijs.