Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Gymnastiek

De Prinses Marijkeschool heeft de lessen bewegingsonderwijs hoog in het vaandel staan. De leerlingen uit groep 3 tot en met 8 sporten twee keer per week in de grote gymzaal. De kleutergroepen sporten een keer per week in de gymzaal en bewegen daarnaast regelmatig in het speellokaal.

Tijdens de gymles komen alle bewegingsthema's die we in onze bewegingscultuur kennen aan bod. Iedere leerling heeft de mogelijkheid om op zijn eigen niveau te bewegen. Vooral bij de individuele sporten, zoals bijvoorbeeld turnen, zelfverdediging, klimmen, klauteren, racketspelen, bewegen op muziek en atletiek.

Hier leggen wij vooral de nadruk op het leren bewegen, dus hoe lukt het je om tot een beter beweegresultaat te komen binnen jouw mogelijkheden. Je eigen inzet is hierbij ook van groot belang omdat je door goed te luisteren, te kijken en gewoon te proberen na een tijd altijd vooruitgang zal boeken als je inzet klopt.

Met spelsporten zoals bijvoorbeeld voetbal, basketbal, tikspelen en slagbalspelen willen wij naast de technische en tactische componenten, vooral de nadruk leggen op het leren samenspelen met elkaar ongeacht het niveau. Hoe ga je om met andere medespelers die minder goed bewegen of niet jouw vriendjes zijn? Hoe ga je om met verlies en winst van een wedstrijdje? Hoe ga je om met de scheidsrechter?

 

Sporttoernooien

Elk jaar hebben leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan onze schoolsporttoernooien tegen andere scholen uit Den Haag. Hierbij reizen wij samen met meerdere groepsleerkrachten naar een locatie binnen Den Haag. Wij doen meestal mee aan basketbal, korfbal, voetbal, atletiek en de Olympiade.

 

Haagse Sporttuin

Na schooltijd hebben de leerlingen de mogelijkheid op gratis te sporten in de Haagse Sporttuin Schilderswijk

We hebben elke dag van de week verschillende sporten met echte trainers, die de kinderen begeleiden en coachen. Elke periode (3 periodes per jaar) kunnen de leerlingen weer andere sporten uitproberen of gewoon dezelfde sport verder beoefenen en zich daarin verbeteren. Dit is ook een leuke manier om kennis te maken met andere kinderen uit de wijk. De sporttuin wordt binnekort gerenoveerd en we hebben nu alweer zin in de komende sportperiode. 

 

Met sportieve groet,

 

Meester Alex