Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Schoolgids

De schoolgids bevat actuele informatie voor schooljaar 2020-2021.

 

Daarin staan de school- en gymtijden, de schoolvakanties en de samenstelling van het team, het bestuur, de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

U kunt de schoolgids lezen door op de link te klikken.