Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die de school enorm helpt bij het organiseren van allerlei festiviteiten, zoals: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Sportdagen, Museum- en theaterbezoek  enz. 
De OR komt maandelijks bijeen, samen met de oudercoördinator van de school. Onderstaande ouders hebben zitting in de ouderraad:

 

Sule Ünlü
Filiz Yanmaz

Malika Choukou
Saida el Menssouri
Sara Liscoumb
Khadouj el Morabit
Sanae Mastour

Gaitrie Autar

 

Juf Leanne is de oudercoördinator en leidt de vergaderingen. U kunt haar benaderen als u vragen heeft over de ouderraad.

 

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar zonder deze bijdrage kan de school geen activiteiten organiseren. De vrijwillige ouderbijdrage is per gezin:

- voor het eerste kind:
- voor het tweede kind:
- voor volgende kinderen:
€ 30,-

€ 15,-

gratis

 

U mag het bedrag contant betalen bij juf Inge of juf Ria van de administratie. 


U kunt het bedrag ook overmaken. Het IBAN-nummer is: NL50 INGB 00007 2340 59  t.n.v DHS Prinses Marijke o.v.v. naam en groep van uw kind(eren) 

Ieder jaar krijgt de M.R. een schriftelijk overzicht van de inkomsten en uitgaven van deze gelden.

 

Ouders die in het bezit zijn van een geldige Ooievaarspas kunnen met die pas het ouderfonds en het schoolreisje betalen.

U moet daarvoor uw Ooievaarspas op school bij de administratie laten scannen. De school ontvangt dan automatisch van  de gemeente de bijdrage voor uw kind.
 

De regeling rondom de betaling met uw Ooievaarspas kunt u vinden op www.ooievaarspas.nl