Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Kids

Veiligheidsplan

Op deze pagina, onder 'Download', vindt u het Veiligheidsplan van de Prinses Marijkeschool.
Op de Prinses Marijkeschool gaan we op een respectvolle manier met elkaar om en leren we de kinderen hoe ze conflicten kunnen oplossen. Wij hanteren het programma van De Vreedzame School om kinderen hierin te begeleiden. We vinden het belangrijk dat iedereen zich op onze school niet alleen veilig, maar ook thuis voelt.

Een kind dat lekker in zijn vel zit komt tot betere prestaties.

 

Het Veiligheidsplan van de Prinses Marijkeschool geeft een systematisch overzicht van wat er in de school gebeurt, moet gebeuren en wat er aan materialen aanwezig is of zou moeten zijn. Het veiligheidsplan behandelt alle gebieden die te maken hebben met het realiseren van “Een Veilige School”.

Het plan is tot stand gekomen in samenspraak met de werkgroep Veiligheid en DHS (stagiair Raymond Wannée).