Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Foto's - Foto's oud schoolgebouw


Verzamelde foto's van het oude schoolgebouw tot en met de sloop.