Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Foto's - Art-s-cool


In de eerste 2 Wednesday Art-S-Cool lessen hebben we kennis gemaakt met de lijnen van Calder en de lijnen van de kinderen.

In de 2e les hebben we kleuren op allerlei manieren bekeken, gemengd en een schildering gemaakt. De kinderen zijn allemaal enthousiast in de dummies (thuis) aan het werk geweest.

Tot slot zie je enkele foto's van les 4: Kunstenaars en architecten bouwen en construeren.