Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Jaarkalender

26 februari t/m 4 maart 2018
Voorjaarsvakantie
5 maart 2018
Studiedag onderbouw: groepen 1-2 geen lessen
13 maart 2018
DGO (Derde Groeps Onderzoek)
20 maart 2018
Avond gr. 7 info advies
27 maart 2018
Rapportgesprekken
30 maart 2018
Goede vrijdag
2 april 2018
Tweede Paasdag
17 t/m 19 april 2018
CITO eindtoets gr. 8
19 april 2018
Sportdag groepen 8
20 april 2018
Sportdag gr. 1 t/m 4
24 april 2018
Sportdag gr. 5 t/m 7
26 april 2018
Schoolreizen
27 april 2018
Koningsdag
27 april t/m 13 mei 2018
Meivakantie
21 mei 2018
Tweede Pinksterdag
21 juni 2018
Avond gr. 7 info kamp
2 juli 2018
Studiedag: geen lessen
13 juli 2018
Rapport/middag:vrij
14 juli t/m 26 augustus 2018
Zomervakantie
14 december 2018
Avond gr. 8 info VO