Prinses Marijkeschool
Abraham van Beyerenstraat 1c

2525 TA Den Haag

tel: 070-3884035

Groep 6b

Welkom bij 6

BERICHTEN

15 dec 2017 - Foto's Sinterklaas

 


15 dec 2017 - Huiswerk
Huiswerk voor taal, rekenen en spelling moet donderdag 21 december ingeleverd worden.

22 nov 2017 - Toets taal thema 3
Je leert alle themawoorden van week 1, 2 en 3. En je oefent de doelen.

De toets is op vrijdag 24 november.

 

  


22 nov 2017 - Toets verkeer thema 2
Je leert alle paarse en groene vakken uit werkboek 2.

De toets is op donderdag 23 november.


29 sep 2017 - De toffe peren van groep 6b
Preview foto De toffe peren zijn net zo tof geworden als de kinderen zelf (zie foto).

03 sep 2017 - groep 6
Hieronder is te zien wat we in de komende weken leren. Voor taal en spelling is dat thema 1 en voor rekenen is dat blok 1. 

23 aug 2017 - brieven
De kinderen van groep 6a hebben woensdag 5 brieven meegekregen. Op 3 van de brieven staat een groen markeer streepje. Die brieven moeten ingevuld weer op school bij de juf ingeleverd worden .

23 aug 2017 - Welkom in groep 6
De juffen van groep 6a zijn Juf Anja ( maandag, dinsdag en woensdag) en Juf Miranda ( donderdag en vrijdag).

De juf van groep 6b is juf Aysun.